Enklare fartygsregistrering, ny lag from februari 2018


Nyhet

04 januari 2018


Från och med 1:a februari 2018 ändrar Transportstyrelsen måtten för vilka fartyg* som räknas som ‘skepp’, respektive ‘båt,’ från den tidigare 12×4-lagen, med tanken att förenkla för alla inblandade parter.

 

*Definitionen av ett ‘fartyg’ är “en farkost som kan transportera personer eller gods över vattnet”. (Dvs. alla båtar och skepp är även fartyg, dock kallas de flesta fartyg för “båt” i dagligt tal och även i den här artikeln (reds. anm)).

 

Ansvaret för att registreringen till båtregistret blir gjord ligger fortfarande alltid på köparen.

 

Nu finns 3 kategorier som räknas på båtens längsta längd eller “längd över allt” (LOA).

 

1. Båt 5m – 14,99m (16 – 49 fot)
Båtar i storleken mellan 5 meter till 14,99 meter behöver endast registreras i båtregistret om båten ska användas i kommersiellt syfte, för t.ex:

 

Transport av gods eller passagerare.
Bogsering eller bärgning
Fiske eller annan fångst.
Uthyrning.

 

Ska båten endast användas i fritidssyfte i Sveriges farvatten behöver den inte registreras alls.
Planerar ägaren däremot åka utomlands kan man behöva ett nationalitetsbevis (vissa länder kräver det) som certifierar vem man köpt båten av och kräver originalkvitto där det framgår vem som är säljare/köpare och att säljaren fått fullt betalt.

 

Kostnad:
Registrering: 9.500kr eller 3.500kr (beroende på ny eller begagnad båt).
Årlig kostnad i båtregistret: 500kr.
Ev. nationalitetsbevis: 2.500kr.

 

 

2. Båt 15m – 23,99m (49 – 78fot)
Båtar i storleken mellan 15 meter till 23,99 meter är registreringspliktiga, oavsett användningsområde.
För båtar i den här storleken är nationalitetsbevis att rekommendera och utfärdas enligt tidigare nämnda premisser.

 

Kostnad:
Registrering: 9.500kr eller 3.500kr  (beroende på ny eller begagnad båt).
Årlig kostnad i båtregistret: 500kr.
Ev. nationalitetsbevis: 2.500kr.

 

 

3. Skepp 24.0m + (78fot +)
Alla båtar i storleken från 24 meter och större klassas som skepp och är alltid registreringspliktiga, oavsett användningsområde.

 

Kostnad:
Registrering: 23.000kr eller 7.500kr (beroende på nytt eller begagnat skepp).
Årlig kostnad i båtregistret: 500kr.
Skeppsmätning: (ca 7.000 – 10.000kr).

 

Nationalitetscertifikat*: 0kr.

 

*Nationalitetscertifikat utfärdas alltid för skepp och kräver inget mer underlag än nationalitetsbeviset utan är bara en annan benämning som här ingår i priset.

 

Här läser du om lagen i sin helhet på transportstyrelsens hemsida:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/enklare-registrering/

 

PS. Båten på bilden (Swift Trawler 44) har tidigare klassats som ett skepp, då dess LOA är 13,88m men klassas nu som en båt och kräver ingen registrering i fritidsbruk.